Zelfstandig wonen, ook als je een zorgvraag hebt

Alle appartementen zijn bedoeld voor 55-plussers die zelfstandig willen en kunnen wonen. Is ondersteuning of thuiszorg nodig? Dan ben je bij de Zorgboog in goede handen. Er zijn appartementen waarvoor de Zorgboog een kandidaat kan voordragen. In deze appartementen worden zelfstandig wonen en langdurige zorg (WLZ) gecombineerd met een Volledig Pakket Thuis van de Zorgboog. Dit is mogelijk met een zorgzwaartepakket 4, 5 of 6.

Hiermee biedt Zonnetij een aantrekkelijk aanbod op het vlak van welzijn (buurtkamer, activiteiten), huishoudelijke zorg, maaltijden, persoonlijke verzorging en verpleging. De zorg en ondersteuning worden afgestemd op jouw situatie en behoeften. Ook echtparen met uiteenlopende zorgbehoeften hebben de mogelijkheid om samen te wonen op Zonnetij. 

“De behoeften en de eigen regie van bewoners staat centraal. Voor ontmoeting en gezelligheid kunnen ze gebruik maken van de buurtkamer. Daar kan samen worden gegeten en de bewoners kunnen meedoen met activiteiten. Centraal staat wat de bewoners belangrijk vinden in het leven. Samen bekijken we hoe sociale netwerken en slimme hulpmiddelen daarbij ingezet kunnen worden. Als zorgmedewerker zijn we er als dat nodig is.”

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van wonen op Zonnetij met een Volledig Pakket Thuis? Kijk op de site van de Zorgboog via deze link. Of bel met de Zorgboog op tel. 0900 – 899 86 36.